05/12/2010

Vinu: tra qualità e tecchinologgìa. Di Giancarlo Zullino


Marchiu “doc”, “dop”, inzomma ti qualità
Pi pubblicizza’ lu territoriu Salintinu
Filia Solis e… cè atru a na nvintà
Mi chiedu iu, vecchiu Brindisinu

Non cè giurnu ca alla televisioni
Cantini San Paulu, Risvegliu To’ Palmi
Ca no’ viti VINU in trasmissioni
E nui “mbriacati”, a ma ristà calmi

Tuttu eti, o pari, ECCILLENZA
Belli cantini puliti, belli vutti,
Ma lu cirvieddu ogni tantu penza…
Ntra nu singhiuttu e to’ tirrutti

Ma eti t’uva schietta stu VINU
O “rriccutu” ti bisulfitu e ti cartelli
Vistu ca lu territoriu brindisinu
Veni divastatu ti li pannelli???

Giancarlo Zullino

Meditate gente , meditate…
Sottraiamo terre fertili, mentre ci affacciamo ai mercati internazionali con la nostra Enologia… e più in là?