Home | Le notizie | Lo sport | I canali | Le tue foto | Brindisi Links | E-mail |

.Le news di Brundisium.net
.Lo sport: calcio, basket, volley

.I canali di Brundisium.net:

...· Approfondimenti
...· Appuntamenti
...· Arte
...· Beauty & Wellness
...· Brindisi vista da...
...· Cinema
...· Economia
...· Formazione e Lavoro
...· Frequently Asked Questions
...· Isola di G. Sciarra
...· Le tue foto
...· Libri
...· Musica
...· Personaggi
...· Poesia
...· Pubblica utilità
...· Salute
...· Scompartimento
...· Stelle e Strisce
...· Teatro
...· Università
...· Viaggi
...· Video

Brundisium.net
.Ti dico la mia
.Saluti
.La bacheca del calcio
.Il tabellone del basket
.Il muro del volley
.Baci e carezze
.Alma Mater
.La Chat di Brundisium.net
.Indice del sito
.Invia le tue foto
Brundisium.net
Poesia: "La Culonna" di Maurizio PesariUltime pagine I canali Ricerca

Poesia » 28/10/2011

"La Culonna" di Maurizio Pesari

Era il 2002 era appena scaduto il mio mandato da Presidente della Circoscrizione Centro, e una mattina quasi all'alba di rientro a casa dopo aver passato la serata con alcuni amici, passeggiando sul lungomare e vedendo i Rocchi della Colonna Romana, (che ho sempre ritenuto il vero simbolo d Brindisi), sparsi a terra, mi vennero in testa questi versetti. Il Monumento e la Colonna, come già scritto da Pino Tedesco anni prima, dialogano a voler stabilire il proprio dominio, il Monumento che da tanti anni è rimasto unico simbolo della Città e la Colonna che non vede l'ora di ritornare a "dominare" il Mare , con la paura "ahimè" fondata, che le venga tolta la "Testa-Capitello" L'appello della Colonna però purtroppo non è stato ascoltato!!!e il Capitello Originale, è ormai storia, è in una stanza di Palazzo Nervegna

Sta caminava abbasciu alla marina,
di fin’estati quasi era matina,
ca di luntanu,totta nna vota sentu,
com’a nnu fiscku.
com’a nnu lamientu.
Iu mi nvicinu….....com’ unu ca sta sonna …
E sbantu !....
Matoooò...sta parla la Culonna!

Facimundi nna bella chiacchierata,
-mi tici ,-
ca stau dispirata,
mai m’aggiu ntisa cussì a piezzi,
......a 'nterra,
eppuru... ndaggiu vistu tanta uerra.
E pozzu sta cussini a pizzittini?...Iu ca era orgogliu di li Brindisini,
Eppuru quiddu giurnu av’a rrivvari
aggia turnà cu dominu lu mari.
Mo stau minata a quai, cu nu turmientu,
mpurtanti cchiù ti mei... ddu Monumentu.
Sa cce mme dittu ?
luengu e maccabbeu,
Ca m’anna chiutiri ntra nnu museu.

E ch’ aggia ffa mmienzu a lli cosi vecchi?
A ci lu voli,'bbuttinci li uecchi

Gia m’aggiu persa tanta giurni.
....Addoni???
sirrata,.....
ntra ddu vecchiu capannoni.

E quantu tiempu addà m'annu lassata,
ca mi simbrava m’erunu rristata!

E a mme m’hanna cangià sta "Capu bella"
cu mmettunu una giovini e fasulla?!?
Mo m’aggia mmett' propria a jastimari
mi llievi lu prufumu di lu mari?
l’addori di la pioggia?
ci è ca no vvoli.....
cu mi stau quai alla rascia di lu soli?

Secondu me eti "Iddu"...
ca è nzivatu...
tanta è nfamoni
tant'è ddiscignatu.

Sta storia è vecchia,
no mmi po vviteri
e quarchitunu già l'è scrittu... ieri.*(ndr TEDESCO)

Si senti tuttu masculu,....mbucatu
avi ca uarda.......
e iu... mai carculatu.

Nu giurnu,
(e mai…cu spiccia di brusckari ?!?
l’hannu sintutu puru mmienz’a mmari,
critari a schifarieddi e piscaturi:
-“E Quedda.... sempri addai....
e mai nci mori ?!?.....
vabbè vabbè ma tiempu ava passari,
...la capu a quedda nci l’hanna tagghiari”-
Po' penza ca mi manda pi dispiettu
turisti e marinari a gabbinettu.
Va dici an' giru, ca m’aggiu fatta vecchia,
sti cosi a mmei, mi rrivunu alla recchia.
Sulu pircè tant’anni ca stau qquai
addà no mm'aggiu ‘nvicinata mai.

-Iu tuttu mbambulatu dicu "Sienti ...
pircè propria cu mme ti sta lamienti ..???"-

Cazzu ...ca tu no ssi "Lu Presidenti" ?

Mo sient’a mmei
...m’ha ffari nnu piaceri
‘na cosa a tutti quanti ha ffa saperi
a Brindisi nisciunu cu si sonna
cu dici "è delicata"

- Ca" IU SO CULONNA"!!!"-

MAURIZIO PESARI


Ultime pagine I canali Ricerca

Rassegna stampa
Brundisium Tv
Sfondi per il desktop
Fiamma - La sala giochi
Brindisi Links


Chi siamo | Contattaci | Credits | Note per gli utenti | Indice del sito | | Brundisium.net in home page