Home | Le notizie | Lo sport | I canali | Le tue foto | Brindisi Links | E-mail |

.Le news di Brundisium.net
.Lo sport: calcio, basket, volley

.I canali di Brundisium.net:

...· Approfondimenti
...· Appuntamenti
...· Arte
...· Beauty & Wellness
...· Brindisi vista da...
...· Cinema
...· Economia
...· Formazione e Lavoro
...· Frequently Asked Questions
...· Isola di G. Sciarra
...· Le tue foto
...· Libri
...· Musica
...· Personaggi
...· Poesia
...· Pubblica utilità
...· Salute
...· Scompartimento
...· Stelle e Strisce
...· Teatro
...· Università
...· Viaggi
...· Video

Brundisium.net
.Ti dico la mia
.Saluti
.La bacheca del calcio
.Il tabellone del basket
.Il muro del volley
.Baci e carezze
.Alma Mater
.La Chat di Brundisium.net
.Indice del sito
.Invia le tue foto
Brundisium.net
Poesia: Campagna elettorale. Di Cosimo OttavianoUltime pagine I canali Ricerca

Poesia » 24/04/2012

Campagna elettorale. Di Cosimo Ottaviano

Comu cati sparpagghiata la sumenti ti lu cranu
ca ‘ntr’alli surchi, a muzzu, jàtica lu villanu,
‘ccussì è ‘rrivvata ‘ntr’alli listi elettorali
na tirrupea ti genti, a stagghiu, puru ca no ‘mbali.

L’annu skaffati anforza pi no ‘nci scumpariri:
li stemmi e li partiti ti nomi l'an'anchiri!
Setticientu so sti pillicrini canditati,
acci la sori, lu ‘ttani, la figghia, lu maritu e li canati.

Ci na croci pi ogne casa, si tici ca ‘nci stai,
‘nci mancava puru questa ti lu votu, acci lu tai?
Pilla strata, quandu issi, ti sta spetta nu parianu,
ti biglietti ti lu figghiu, ti ‘ndi ‘mprosa nu mazzu sanu.

Mancu giri, ci va ‘ncuentri cchiù d’amberu?
Nu parenti alla luntana, ca ti ferma pi davvero!
“Uhè, cumpa’, no mi la tai na manu? So’ canditatu!”,
e intantu to’ rizzetti a’mpata t’è ‘mbacatu.

A cientu a cientu, manifesti annu ‘ncullati,
crandi, tritti, stuerti, pi traviersu, tutti ‘pprisintati.

“Nah, a vistu ci è ca stai? Ghiatoru lu cuzzaluru”
“Essì, mo’ pur’iddu vol’a faci l’iprenditori ti lu futuru!”.

COSIMO OTTAVIANO


Ultime pagine I canali Ricerca

Rassegna stampa
Brundisium Tv
Sfondi per il desktop
Fiamma - La sala giochi
Brindisi Links


Chi siamo | Contattaci | Credits | Note per gli utenti | Indice del sito | | Brundisium.net in home page