26/12/2010

Prisepiu brindisinu. Di Giancarlo Zullino


Natali puvirieddu si prufila
giuvini studienti, lavoratori
puru pi li semplici cittadini
pi tutti l’Itagliani e Brindisini

cu lu Guvernu e li parlamentari
sè fattu lu solitu ministroni
anziché lu scambiu ti panettoni
si cangia casacca pi li poltroni

anveci allu presepiu Brindisinu
hannu sparitu li statuini
li scenari rupestri cussì bbelli
sò tutti ricuperti ti pannelli

famosi l’aulii secolari
ndi sta rumannu a macchi ti leopardu
alla campagna pari ncè la tigna
pi quantu ndi sta schiantunu ti vigna

si cerca tà la colpa allu prugressu
o scelta ti pulitica ambientali
ma forsi (ndi so certu) ch’è la fami:
all’uecchi faci cresciri li schkami

qua’ nò conta chiù pinzà allu futuru
megghiu n’ovu mo’ ca na iaddina crai
cu stu fa’ in Itaglia e ‘lli Brindisini
la Dama mangia sempri li pidini.

Giancarlo Zullino