06/01/2014

La bbifana 2014. Di Aldo Indini


Sobbra la scopa pi lu corsu è passata
la bbifana ca st’annu sin de calata.
E mo ca lu sinducu è rimastu sulu,
li stà porta lu saponi e nu rasulu.

L’ assessori lu cazettu è pindutu ti la punta,
cusì intra non ci trasi la nova giunta.
Pi lu sinducu l’assessori sindanna sciri,
ma la bbifana è dittu ca hannu rrimaniri.

E li cittadini, a coru: sinducu no t’affannari
tanta pi n’atri tre anni t’ama suppurtari.
Mittiti ncapu però, ca non si nu mitu,
lleviti da barba cusì pari chiù pulitu.

Aldo Indini